หน้าหลัก
   เกี่ยวกับเรา
   ข่าวสาร
   เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   ผลิตภัณฑ์
   การบริการ
   ติดต่อเรา
 
 

----------------บริษัท ยูไนเต็ด ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะเข้าร่วมงานนิทรรศการงาน
" สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 23 " ---ระหว่างวันที่ 2-4 -กรกฎาคม--2552
เวลา 09.00 น.-- 18.00 น. -- - ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
โดยมีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ --เช่น
- - " แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี " กู้ภัยวิกฤติเศรษกิจได้อย่างไร
- - ระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสมัยใหม่
- - กลยุทธ์การจัดการสารเคมีและเทคนิคการป้องกันอันตรายจากสารเคมี
- - การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
- - ทำอย่างไร เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยจาการทำงาน
- - เครียดงานจัดการได้ไม่ยาก
- - มลภาวะ ขจัดปัญหาคาใจในสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
- - กฎหมายฉบับใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
- -
การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมอภิปราย บทเรียน....ซานติก้าผับ
- -
การยกระดับในการบริหารงานความปลอดภัยฯ ตามระบบOSHAS / มอก 18000
- -
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
รวมทั้งการแสดงนวัตกรรมความปลอดภัย -การเล่นเกมส์และการแสดงต่างๆอีกมากมาย มีผู้ร่วมงานเป็นนายจ้าง ,ลูกจ้างและประชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยทางบริษัทฯ จะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าร่วมแสดงด้วย- เช่น -LG CCTV , Fire Alarm, -และสินค้าเพื่อความปลอดภัยต่างๆ อีกมากมาย ทางบริษทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการงาน "สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 23 " ในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์และนำไปปฎิบัติในการทำงานในองค์กรได้อีกด้วย

   
Copyright © United Security Engineering LTD.