หน้าหลัก
   เกี่ยวกับเรา
   ข่าวสาร
   เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   ผลิตภัณฑ์
   การบริการ
   ติดต่อเรา

ติดตั้งตู้ควบคุมและโปแกรม

ติดตั้งอุปกรณ์
Heat Detector


 


ติดตั้งเดินท่อน้ำยาดับเพลิง 1
Installation

Fire Alarm System


ติดตั้งตู้กราฟฟิก

ติดตั้งบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า

ติดตั้งอุปกรณ์บริเวณโกดังสินค้าติดตั้งท่อไฟฟ้าใน
โรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งท่อ สายไฟและอุปกรณ์
Beam Detector


ติดตั้งอุปกรณ์
ในสำนักงาน

Automatic Fire Suppression

ติดตั้งเดินท่อน้ำยาดับเพลิง 2


ติดตั้งตู้ควบคุม ถังน้ำยาดับเพลิง
และอุปกรณ์ต่างๆ 1

ติดตั้งตู้ควบคุม ถังน้ำยาดับเพลิง
และอุปกรณ์ต่างๆ 2


CCTV & Access Control System

สำรวจหน้างานเพื่อติดตั้งระบบ
ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้า-ออกประตู
สาธิตตัวอย่างของระบบ CCTVการติดตั้งกล้องวงจรปิด
การติดตั้งเครื่องบันทึกภาพและจอภาพ
เข้าร่วมฝึกอบรม Access Control System ณ ประเทศสิงค์โปร


เข้าร่วมฝึกอบรม Access Control System ณ ประเทศสิงค์โปร


   
Copyright © United Security Engineering LTD.