หน้าหลัก
   เกี่ยวกับเรา
   ข่าวสาร
   เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   ผลิตภัณฑ์
   การบริการ
   ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 


Services and Maintenance

Fire Alarm System

Service (Customer List For Fire Alarm system)
Maintenance ( Customer List Services Agreement)


ตรวจเช็คและทดสอบการ
ทำงานของตู้ควบคุมระบบ

การทดสอบ
Manual Station

การทดสอบอุปกรณ์
Smoke Detector

การตรวจเช็คอุปกรณ์
Smoke Detector


ตรวจเช็ค แก้ไข อุปกรณ์
Alarm Bell

ตรวจเช็ค แก้ไข อุปกรณ
Manual

Automatic Fire Supression system

Customer List For FM-200 & CO2 system

ตรวจเช็คการทำงานของ
ตู้ควบคุม

ตรวจเช็คการทำงานของ
ถังดับเพลิง FM-200


ตรวจเช็คการทำงาน
ของกระดิ่งและไซเรน

 

 

 


         
   
Copyright © United Security Engineering LTD.